Arbeiders in die oes: waar werk ons gemeentes

GKSA GEMEENTES AAN DIE WERK
BesoekGereformeerde Gemeentes om te sien waar hulle besig is om die sekel in te slaan.
Besoek Afrika lande om te sien waar ons gemeentes besig is om te saai.
Besoek die res van ons wêreld om te sien waar ons gemeentes  besig is in die oeslande.