Uithoeke van die wêreld

Die Sendingdeputate skakel nou met die Deputate Ekumeniese Sake wat baie van ons gemeentes se buitelandse betrokkenheid fasiliteer. Die Sinode se Deputate vir Ekumeniese aangeleenthede het ’n staande opdrag om sendingsamewerking met buitelandse kerke te koördineer.

Lees >>>hier  om meer te wete te kom oor die Deputate Ekumeniese Sake en die kerkgemeenskappe waarmee die GKSA tot aan die uithoeke van die aarde in ekumeniese verhouding staan.