Nuus uit die kantoor

Die oes is ryp en die arbeiders werksaam!
Daar is ’n groot behoefte om ’n behoorlike kantoor vir GKSA-sendingkoördinering tot stand te laat kom.
Die kantoor is besig om ‘n databasis saam te stel van alle gereformeerde sendingprojekte om samewerking en koördinering te bevorder.

Jy kan ons behulpsaam wees deur jou gemeente se inligting deur te gee.
https://gksamissio.co.za/arbeiders-in-die-oes/

Ons stel belang in toerustingsmateriaal wat jy in die gemeente en in die sendingveld gebruik. Indien jy dit op die GKSA se webblad met ander gemeentes sou wou deel kan jy dit aanstuur na kantoor@gksamissio.co.za.