Arbeiders in die oes: databasis


Die Sendingdeputate is getaak om ‘n databasis van die GKSA se sending- en evangeliseringsinisiatiewe daar te stel.  Jy kan ons behulpsaam wees! Laat weet ons waar jou gemeente die sekel in die oes inslaan.


Om jou gemeente se projek aan te dui vul asseblief die GKSA Sendingdeputate se navraagvorm in.
•  Klik hier >>> om die pdf vorm af te laai, in te vul en e-pos aan kantoor@gksamissio.co.za of
Klik hier >>> vir die aanlyn vorm – inligting word dan direk op ons databasis aangeteken.


Jy moet asseblief vir elk van die aksies waarby jou gemeente betrokke is ‘n aparte vorm invul.