Werkers in die oes

Expando is gerig op die voortgesette toerusting en praktiese vaardigheidsontwikkeling van predikante, asook van ouderlinge en diakens en lidmate.

Klik hier vir meer inligting >>>

TOPIA is a mobiele opleidingsbediening, wat kerkleiers in Afrika oplei.

Klik hier vir meer inligting >>>

(Reformed Faith and Life)
Ds Eric Kayayan doen radiobediening in Franssprekende Afrika, Frankryk en Kanada.

Klik hier vir meer inligting >>>

Crossroads Prison Ministries bedien gevangenisse deur ‘n mentorskapprogram en Bybelstudies.

Klik hier vir meer inligting >>>