Welkom

Ons bely dat God besig is om ter wille van sy eer,
1. op grond van Jesus Christus se lyding, sterwe en opstanding
2. deur die Heilige Gees wat die kerk toerus as sy instrumente
3. met woord en daad,
4. besig is om mense uit elke volk en taal te verenig om Hom vir ewig in ’n nuwe skepping te dien en aanbid.

Let wel:
Dit is God se sending, Sy saaiwerk, Sy landbou akker, Sy groei wat Hy gee, Sy arbeiders wat die oes inbring! Gaan lees onder Wie is ons? om te sien hoe die GKSA dié sending van God, dié Missio Dei, verstaan en toepas.

VRYWARING
Die GKSA gee nie enige waarborg of ander versekering met betrekking tot die inhoud van materiaal wat op hierdie webtuiste verskyn, die akkuraatheid daarvan, volledigheid of geskiktheid vir enige spesifieke doel nie. Verder word relevante eksterne webtuistes waarmee geskakel is, nie deur die GKSA beheer nie en gevolglik kan ons nie die versekering gee dat dit akkuraat, op datum of volledig is nie. Die inligting vervat in hierdie eksterne webtuistes verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van die GKSA nie.