Wie is ons en wat bely ons?

Ons is elke lidmaat van die liggaam van Christus, elke burger van God se Koningkryk, elke lewende steen van die stad wat vaste fondamente het!
MISSIO DEI BETEKEN VIR DIE GKSA
Dat die Vader die Seun gestuur het

om deur sy koms, lyding, sterwe en opstanding sy eiendom van die heerskappy van die sonde en Satan te verlos.

Die Vader en die Seun saam die Heilige Gees stuur

om God se kinders tot geloof en ’n nuwe lewe en lewensstyl te bring,

Hy hulle toerus

Om in te skakel by die sending van die Drie-Enige God om sy eiendom uit elke volk en taal en nasie te vergader en in te skakel by ’n plaaslike verbondsgemeenskap wat as plaaslike kerk van Christus funksioneer.

Elke gelowige

Ontvang unieke gawes van die Heilige Gees om op ’n eie unieke manier deel van God se sending te kan wees.

Vir Die Gereformeerde Kerke is missionale aktiwiteite ’n roeping van elke plaaslike gemeente . Daar is ’n groeiende aantal plaaslike gemeentes wat op ’n holistiese manier met woord en daad uitreik na mense in geestelike en fisiese nood, naby en ver.