Suid Afrika

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
Suid Afrika

loading map - please wait...

GK Potchefstroom-Oos: -26.716300, 27.113600
GK Wonderboompoort: -25.675000, 28.177200
GK Rietvallei: -26.165400, 28.010500
GK Waterkloofrand: -25.773800, 28.233500
GK Rustenburg: -25.671600, 27.239400
GK Bellville: -33.977100, 18.451200
GK Brackenhof: -26.320400, 28.111500
GK Brits-Wes: -25.646900, 27.695000
GK Bloemfontein-Noord: -29.083900, 26.224200
GK Bergbron: -26.170585, 27.957662
GK Centurion: -25.834600, 28.193500
GK Potchefstroom: -26.720900, 27.096600
GK Marble Hall: -24.972900, 29.296900
GK Potchefstroom Die Bult: -26.693400, 27.092900
GK Rooihuiskraal: -25.891687, 28.140922
GK Heilbron: -27.286400, 27.969400
GK Ontdekkers: -26.158600, 27.904700
GK Paarl: -34.560600, 19.361200
GK Kandelaar: -25.701000, 28.255900
GK Louis Trichardt en GK Songoswi: -23.039900, 29.907500
GK Klerksdorp: -26.844500, 26.678800
GK Alberton: -26.095100, 28.197800
GK Oos-Moot: -25.708100, 28.236100
GK Eden: -34.035929, 23.050776

GK Alberton

Uitreikpunte:

GK Bellville

Uitreikpunte:
 • Kinderbediening Ruyterwacht en Elsiesrivier. Daar word elke Dinsdagmiddag gedurende die skoolkwartale, na-ure by die skool, Bybelklasse aangebied. Ds Coen volg die Aros leerplan en hy word bygestaan deur susters van die gemeente. Meer inligting...

GK Bergbron

Uitreikpunte:

GK Bloemfontein-Noord

Uitreikpunte:

GK Brackenhof

Uitreikpunte:

GK Brits-Wes

Uitreikpunte:
 • Tans geen formele kommissie werksaamhede nie
 • Fokus op Jeugbediening Meer inligting

GK Centurion

Uitreikpunte:
 • Sothobediening & Geletterdheidsklasse
 • Bybelverspreiding: Borg-’n-Bybel
 • Bybelverspreiding: Biblos
 • Ondersteuning GK Tembisa
 • Mukhanyo Kollege & Afstandsonderrig
 • Dissipelskapaksie Meer inligting....
Afrika en Uithoeke:  Covenant College (Zambië), Hefsiba College (Mosambiek)  en Botshelo Trust (Botswana) Meer inligting onder Waar arbei ons? - Afrika...,  Etteinne Vercueil (New Life Ministries) Meer inligting...

GK Eden

Bybelverspreiding onder vlugtelinge in Plettenbergbaai.

GK Heilbron

Uitreikpunt:
 • Behoefte aan Gereformeerde Woordbediening aan Suid-Sotho sprekendes in Phiritona en Sandersville het gelei tot die stigting van 'n sendinggemeente met 'n voltydse sendeling. Meer inligting...

GK Kandelaar

Uitreikpunte:

GK Klerksdorp

Uitreikpunte: 
 • Betrokke by 'n klein kerkie op 'n plaas in die omgewing. Meer inligting...
 • Begin met Crossroads Prison Ministries.

GK Louis Trichardt en GK Songoswi

Uitreikpunte:
 • GK Louis Trichardt het die Siloam-aksie en plaaslike sending, o.a. Ds Gert Kruger en Dr MP Kruger, in Songoswi ondersteun. Dr Kruger was ook betrokke by bediening van gevangenes in tronke. Die bediening word in samewerking met GK Songoswi voortgesit. Meer inligting...

GK Marble Hall

Uitreikpunte:

Beroep dr Victor d'Assonville en stuur as sendeling na Heidelberg, Duitsland Meer inligting onder Uithoeke van die wêreld

GK Ontdekkers

Uitreikpunte:

GK Oos-Moot

Tans is die gemeente nie direk betrokke in sending met die doel vir nuwe kerkstigting op afgeleë gebiede nie. Waar ander gemeentes betrokke is by sending ondersteun ons dit graag in meelewing, gebede en finansieël waar moontlik. Kontakbesonderhede...

GK Paarl

Uitreikpunte:
 • Betrokke by die Visuele Bybel vir Dowes in samewerking met Hands with WordsMeer inligting....
 • Die gemeente het ook gereeld eredienste wat ingerig is vir die Dowe gemeenskap. Volg hulle Facebookblad om kennisgewing van die tye te kry.

GK Potchefstroom

Uitreikpunte:

GK Potchefstroom Die Bult

Uitreikpunte:

GK Potchefstroom-Oos

Uitreikpunte:

GK Rietvallei

Uitreikpunte:
 • King's Hope Development Foundation, Olievenhoutbosch, Tshwane Meer inligting...
 • Eljadahuis
 • Middestadbediening
 • Tierpoort Ministries
 • Ramotse
Res van Afrika en Uithoeke:
 • Botswana (D'kar en Motopi in samewerking met GK D'kar)
 • Indië (Varanasi)

GK Rooihuiskraal

Uitreikpunte:

GK Rustenburg

Uitreikpunte:
 • Kerkplanting Rustenburg Gospel Celebration Ministries
 • Mukhanyo Leersentrum  Meer inligting...
Res van Afrika en Uithoeke: hulpverlening aan Transwêreld Radio en bedieningswerk van twee Gereformeerde predikante in die Demokratiese Republiek van die Kongo.

 

GK Waterkloofrand

Uitreikpunte:

GK Wonderboompoort

Uitreikpunte:
 • Koningskinders (in samewerking met GK Daspoort)
 • Huis Gratia
 • Genadeplaas
 • Maubane (in samewerking met GK Ramotse) Meer inligting...
Res van Afrika en Uithoeke: Lamu eilande Kenia