Renewal of New Testament Discipleship

Werkswinkel opnames / Workshop Recordings

Sessie 1 / Session 1

Sessie 2 / Session 2

Dankie aan al die medewerkers wat van hierdie werkswinkel 'n leersame en opwindende geleentheid gemaak het!
Thanks to all our co-workers who made this workshop a meaningful and exciting experience!