Opleiding Instansies (teologie)

2Ti 2:15  Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

Die Teologiese Skool Potchefstroom (TSP) is die opleidingsinstansie vir kandidaatpredikante van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Klik hier vir meer inligting>>>

Docenda is ‘n nie-winsgewende organisasie wat afstandsonderrig vir minderbevoorregte studente bied (o.a. teologiese studies) om ‘n tersiêre opleiding en ‘n volwaardige universiteitsgraad of diploma te ontvang.
Klik hier vir meer inligting>>>

Mukhanyo is ‘n teologiese kollege in KwaMhlanga met leersentrums in Rustenburg, Johannesburg en Pretoria.
Klik hier vir meer inligting >>>