Ons bely

Dat God besig is om ter wille van sy eer


1. op grond van Jesus Christus se lyding, sterwe en opstanding
2. deur die Heilige Gees wat die kerk toerus as sy instrumente
3. met woord en daad,
4. mense uit elke volk en taal te verenig om Hom vir ewig in ’n nuwe skepping te dien en aanbid.

Dit is God se sending, Sy saaiwerk, Sy landbou akker, Sy groei wat Hy gee, Sy arbeiders wat die oes inbring! Gaan lees onder Wie is ons? om te sien hoe die GKSA dié sending van God, dié Missio Dei, verstaan en toepas.